Posted on Leave a comment

อยากเป็นวิศวกรด้วยข้าราชการด้วยทำอย่างไรดี

อยากเป็นวิศวกรด้วยข้าราชการด้วยทำอย่างไรดี

ผมขอแนะนำ อาชีพที่มีความมั่นคงสูง พ่อแม่มีความภาคภูมิใจ ได้เป็นวิศวกรด้วย เป็นข้าราชการด้วย

วิศวกรข้าราชการ เป็นตำแหน่งประเภท วิชาการ

เป็นตำแหน่งสอบด้วย ปริญญาตรี

ขั้นตอนการสมัครสอบ

1 จบวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศบ.). สาขาโยธา ชลประทาน สิ่งแวดล้อม

2 มีใบประกอบวิชาชีพ ภาค ก ก.พ.

3 สอบ ภาค ข พื้นฐานด้านวิศวกรรมโยธา

4 สอบสัมภาษณ์ ภาค ค .บรรจุ

เริ่มแรก วิศวกรโยธาปฎิบัติการ เงินเดือน 15,000 บาท เงินเดือนสูงที่สุด วิศวกรโยธา ระดับทรางคุณวุฒิ เงินเดือนอยู่ที่ 76,800 บาท

นอกจากนี้มีเงินประจำตำแหน่งด้วยนะครับ ตั้งแต่ระดับ ชำนาญการ 3,500 บาท จนถึง 31,600 บาท

#วิศวกรโยธาปฎิบัติการ doy10x.com

Posted on Leave a comment

วิศวกรโยธาปฎิบัติการ ทำงานกี่ปีถึงได้ 50,000

วิศวกรโยธาปฎิบัติการ ทำงานกี่ปีถึงได้ 50,000

สวัสดีครับผมนายช่างดอย ผมจะเอาเรื่องราวตัวเองมาเล่าให้ฟังนะครับ

.

ปี 2541 ผมบรรจุในตำแหน่ง วิศวกรโยธา ระดับ3 เทียบเท่าตอนนี้คือ ระดับปฎิบัติการ

.

การที่เราจะมีเงินเดือนสูงขึ้น ขึ้นกับการดำรงตำแหน่ง หมายถึงการเลื่อนขั้น

.

ตำแหน่งวิศวกรในปัจจุบันเป็นประเภท แท่งวิชาการจะมีลำดับขั้นดังนี้

ลำดับในการเลื่อนขั้น วิศวกรมีดังนี้

1 วิศวกรโยธา ระดับ ปฎิบัติการ เงินเดือนประมาณ 15,000 บาท

.

2 วิศกรโยธา ระดับ ชำนาญการ เงินเดือนประมาณ 28,460 บาท + เงินประจำตำแหน่ง 3,500 บาท

.

3 วิศกรโยธา ระดับ ชำนาญการพิเศษ เงินเดือนประมาณ 39,150 บาท + เงินประจำตำแหน่ง 11,200 บาท

.

4 วิศกรโยธา ระดับ เชี่ยวชาญ เงินเดือนประมาณ 46,010 บาท +. เงินประจำตำแหน่ง 19,800 บาท

.

5.วิศกรโยธา ระดับ ทรงคุณวุฒิ เงินเดือนประมาณ 76,800 บาท. (สูงสุด) + เงินประจำตำแหน่ง 26,000 บาท

.

ตัวผมเอง ครับทำงานมาถึง ทุกวันนี้ 20 กว่าปี ตอนนี้ ผมตำแหน่ง วิศวกรโยธา ระดับชำนาญการพิเศษ เงินเดือนรวมกับเงินปประจำตำแหน่ง เกิน 50,000 บาท

Posted on Leave a comment

วิศวกรโยธาปฎิบัติการ เลือกสอบกรมไหนดี อนาคตความก้าวหน้าเป็นอย่างไร

วิศวกรโยธาปฎิบัติการ เลือกสอบกรมไหนดี

อนาคตความก้าวหน้าเป็นอย่างไร

วิศวกรโยธาปฎิบัติการ จะเลือกสอบกรมไหนดี?

คำว่า วิศวกรโยธาปฎิบัติการ คือ ข้าราชการ ที่บรรจุในตำแน่ง วิศวกรโยธา ระดับ ปฎิบัติการ เงินเดือน 15,000 บาท

กรมที่เปิดสอบ เพื่อ บรรจุเข้าแข่งขันจะมีหลายกรมมาก

ผมจะขอแนะนำ กรมที่ยอดนิยม ในขณะนี้กีกว่านะครับ

1 . กรมชลประทาน

รายเอียด ของตำแหน่ง
https://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=636474785473651901

2 . กรมทางหลวง

รายเอียด ของตำแหน่ง
https://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=635714412096332293

3 . กรมโยธาธิการและผังเมือง

รายเอียด ของตำแหน่ง
https://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=637436400065618228

4 . ท้องถิ่น

ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฎิบัติการเหมือนกัน แต่เป็น ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

4 ขั้นตอน

1 มีใบประกอบวิชาชีพ กว.

2 สอบภาค ก กพ ท้องถิ่นสอบ ภาค ก ท้องถิ่น

3 สอบ ภาค ข ตามที่แต่ละกรมเปิดสอบ

4 สอบภาค ค สัมภาษณ์

ผ่าน 4 ขั้นตอน จะได้บรรจุเป็นวิศวกรโยธา ปฎิบัติการ เป็นทั้งข้าราชการและวิศวกร

ทำไม่ถึงต้อง เลือกใน 4 กรมนี้

เพราะ มีงานใหญ่ ๆ ที่น้องจะสามารถเอา ผลงานไปเลื่อนปรับ สามัญวิศวกร และวุฒิวิศวกรได้